ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αντικατάσταση Κάβων Προσδέσεως Πλοίου – Χορηγία εταιρίας D.KORONAKIS S.A

 Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 χορηγήθηκαν στο ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ οι νέοι κάβοι προσδέσεως  από τον κ. Κ. Κορωνάκη, Πρόεδρο της εταιρίας D.KORONAKIS S.A.

     Οι εν λόγω κάβοι, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα σχέδια πλέξης από το «Εγχειρίδιον Αρμενιστού» του Πολεμικού Ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα και με το χρώμα της εποχής, τοποθετήθηκαν αμέσως από το πλήρωμα του πλοίου. Αφ’ ενός μεν προσέδωσαν μεγαλύτερη ασφάλεια στην πρόσδεση, αφετέρου δε επανέφεραν την όψη του Θωρηκτού όπως ήταν προσδεδεμένο κατά την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων, αλλά και τα επόμενα χρόνια.

     Με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κορωνάκη για την ευγενή και σημαντική προσφορά του. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Ναυτιλιακή εταιρία MARAN GAS MARITIME που προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει μελέτη ασφαλούς πρόσδεσης του Πλοίου, για την οποία μοντελοποιήθηκε ο εξοπλισμός πλοίου και λιμανιού και υπολογίστηκαν τόσο οι πιθανές κινήσεις του πλοίου όσο οι αναμενόμενες δυνάμεις στους κάβους εξαιτίας του καιρού με χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος ανάλυσης συστημάτων πρόσδεσης OPTIMOOR. Τέλος, ευχαριστούμε τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) και τον πρόεδρό του, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, για την καίρια μεσολάβησή του, που ξεκίνησε από το τέλος του 2014, προκειμένου να υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα.

Latest posts