ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αντιστοίχιση παλιών ειδικοτήτων και τεχνών με τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού (ΦΕΚ Α΄ 154)

Latest posts