ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Αποφοίτηση ΣΔΙΕΠΝ (Ε) 40_22

Την Πέμπτη  21 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου η απονομή πτυχίων σχολείου ΣΔΙΕΠΝ (Ε) Ε.Σ. 40/22 από τον Διοικητή Ναυτικής Εκπαιδεύσεως Υποναύαρχο  Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Latest posts