ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Απονομή πτυχίων Σχολείου ΓΕ Αξιωματικών Ειδικοτήτων

Την 16 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Διοίκησης Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου ΓΕ Αξιωματικών Ειδικοτήτων απο τον Διοικητή ΔΝΕ, Υποναύαρχο Α.Κατσάρη ΠΝ. Ήταν η 5η εκπαιδευτική σειρά του 2011 με σύνολο σπουδαστών σαράντα(40) άτομα, το οποίο ξεκίνησε την 31 Οκτωμβρίου του 2011 και περατώθηκε την 16 Δεκεμβρίου 2011. Στην τελετή παρευρέθηκε ο Διοικητής της Σχολής, Αρχιπλοίαρχος Β. Παππάς ΠΝ με τους επιτελείς του.

Latest posts