ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Απονομή Πτυχίων Σχολείου ΣΔΙΕΠΝ (Ε) 2/12

       Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη ΣΔΕΠΝ η τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου ΣΔΙΕΠΝ Αξιωματικών (Ε) 02/12. Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς επέδωσε ο Διοικητής ΔΝΕ Υποναύαρχος Σ. Δημουλάς ΠΝ. Στην τελετή παρευρέθησαν ο Διοικητής της Σχολής Αρχιπλοίαρχος Σ. Κανάρης ΠΝ με τους επιτελείς του.

Latest posts