ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Απονομή Πτυχίων Σχολείου ΣΔΙΕΠΝ 19/13

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στη ΣΔΕΠΝ η τελετή απονομής πτυχίων Σχολείου ΣΔΙΕΠΝ Αξιωματικών 19/13.
Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς επέδωσε ο Διοικητής ΔΝΕ Υποναύαρχος Σ. Δημουλάς ΠΝ.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο ΔΚΒ του ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος Γ. Λεβέντης ΠΝ και ο Διοικητής της Σχολής Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαμαράς ΠΝ με τους επιτελείς του.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts