ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΧΑΝ)

Το έμβλημα της Σχολής Αεροπορίας Ναυτικού απεικονίζει έναν νεοσσό γλάρο, ο οποίος φέρει αεροπορική κάσκα με κατεβασμένο το αντηλιακό αλεξήνεμο, μία μαθητική τσάντα στην πλάτη του, ενώ με τη δεξιά του απλωμένη φτερούγα συγκρατεί μία τορπίλη, η οποία αποτελεί το βασικό ανθυποβρυχιακό όπλο των Ιπτάμενων Μέσων, έτοιμος να την εξαπολύσει. Με την αριστερή του φτερούγα κρατάει διπλωμένο το πτυχίο του, το οποίο πιστοποιεί την τυποποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το έμβλημα συμπληρώνεται με ταινία στο κάτω μέρος του, μέσα στην οποία αναγράφεται η ονομασία της Σχολής.

Γενικά

Η Σχολή Αεροπορίας Ναυτικού (ΣΧΑΝ), ονομαζόμενη αρχικά ως Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ), ιδρύθηκε το 1992 στο Α/Δ Κοτρώνι με το Προεδρικό Διάταγμα 37/92, στο οποίο περιγραφόταν ο Οργανισμός της Σχολής και καθοριζόταν το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Μετά την ίδρυση της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) προέκυψε η ανάγκη μετεξέλιξης της ΣΕΝ, ώστε να δύναται να παρέχει εκπαίδευση και στα πληρώματα των Αεροσκαφών Ναυτικής Επιτήρησης (ΑΦΝΕ). Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Μαΐου 2021, θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 27/21 η ίδρυση της ΣΧΑΝ, ως συνέχεια της ΣΕΝ και ως εκπαιδευτικός φορέας του ΠΝ, μέσω του οποίου παρέχεται επιμορφωτική και εξειδικευμένη εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα των αεροναυτικών επιχειρήσεων και των διαδικασιών των Ιπταμένων Μέσων.
Η ΣΧΑΝ υπάγεται με σχέσεις διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου στο Αρχηγείο Στόλου (ΑΣ), δια του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

 

Αποστολή

Η ΣΧΑΝ έχει ως αποστολή την παροχή θεωρητικής, τεχνικής και πρακτικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο προσωπικό που εκπαιδεύεται στα σχολεία αυτής, με σκοπό την απόδοση στελεχών ικανών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των Ιπταμένων Μέσων και των αεροναυτικών υπηρεσιών του ΠΝ.

Έργα

Η ΣΕΝ αρχικά και κατόπιν η ΣΧΑΝ παρέχει αρχική και επιχειρησιακή εκπαίδευση σε νέους Χειριστές Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων. Έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 50 σχολεία αρχικής εκπαίδευσης Χειριστών Ελικοπτέρων (AL-ΙΙΙ, AB-212, S70, AS 365N3) και Χειριστών Αεροσκαφών (P-3B), καθώς επίσης και σχολεία Χειριστών Συσκευών, Ιπταμένων Πληρωμάτων και Συντηρητών όλων των ειδικοτήτων υποστήριξης των Ιπταμένων Μέσων του ΠΝ και του ΛΣ. Επιπλέον, η ΣΧΑΝ παρέχει εκπαίδευση και επιμόρφωση στο προσωπικό των Αγημάτων Ε/Π των Πολεμικών Πλοίων (FDO-FDD-DCL) και των Ελικοδρομίων Βάσεων Ξηράς.
Η ΣΧΑΝ διοργανώνει επίσης, επιμορφωτικά σεμινάρια αεροναυτικού γνωστικού περιεχομένου, Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ), Crew Resource Management (CRM) κ.ά.

 

HELO DUNKER

Από τον Μάρτιο 2009 λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένη κλειστή δεξαμενή ύδατος, το Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο (HELO DUNKER), το οποίο παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ιπτάμενα πληρώματα και επιβάτες Ιπταμένων Μέσων, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα της διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, με ή χωρίς χρήση αναπνευστικής συσκευής.
Από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου HELO DUNKER έως σήμερα, αριθμούνται 1.000 εκπαιδευτικές σειρές των 10 ατόμων κατά μέσο όρο, ήτοι περισσότεροι από 10.000 εκπαιδευόμενους από την Ελλάδα και την αλλοδαπή, κατανεμημένοι σε αρχικές εκπαιδεύσεις και σε σχολεία περιοδικής συντήρησης. Η παρεχόμενη εκπαίδευση από τον Οκτώβριο 2011 είναι σύμφωνη με τα πρότυπα JAROPS 3.965(a)(3)(iii)(D) Water Survival Training. Μέσα και υποδομές ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτικών εκπαιδευτικών φορέων, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέσω σύναψης πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Η ΣΧΑΝ συμμετέχει τα τελευταία έτη με το Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ε/Π στη Διεθνή Έκθεση DEFEA, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα Ποσειδώνια και στην Καβάλα ΕΧΡΟ.

Ο Στόλος μας