ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Σχολή Υποβρυχίων

Η ιστορία της ιδρύσεως και της λειτουργίας της ΣΥΒ αρχίζει με την παραλαβή και τον κατάπλου του πρώτου Υποβρυχίου το 1912.

Από 5-10-1912 που κατέπλευσε στην Ελλάδα το Υ/Β ΔΕΛΦΙΝ μέχρι και το 1919 που παροπλίσθηκαν τα Υ/Β ΔΕΛΦΙΝ και ΞΙΦΙΑΣ, η εκπαίδευση αυτών που θα υπηρετούσαν στα Υ/Β γινόταν μέσα σε αυτά με μέριμνα των ιδίων. Μετά το τέλος του Σχολείου οι μαθητές έδιναν, προφορικές εξετάσεις και στη συνέχεια, εάν κρίνονταν ικανοί τοποθετούνταν στα Υ/Β.

Από το 1919 μέχρι το 1927 στο ΠΝ δεν υπήρχαν Υ/Β . Από το 1927 μέχρι το 1930 παρελήφθησαν και αφίχθηκαν στον ΝΣ τα 6 Υ/Β γαλλικής κατασκευής, δύο τύπου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και τα τέσσερα τύπου «ΠΡΩΤΕΥΣ», οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη επαναλειτουργίας της Σχολής.

Το 1930 άρχισε να λειτουργεί η Σχολή Υποβρυχίων σε μόνιμη βάση, στον ΝΣ, με πρώτο Διοικητή τον Υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο Γκιόκα. Η σχολή διέκοψε τη λειτουργία της στη Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής (27/4/1941 έως 10/5/1945), αλλά λειτούργησε στην Αλεξάνδρεια, στο συνοδό πλοίο Υ/Β «ΚΟΡΙΝΘΙΑ».

Το 1945 η Σχολή εγκαταστάθηκε σε μόνιμη βάση και πάλι στον ΝΣ και άρχισε η εντατική λειτουργία της, για την προετοιμασία τεσσάρων (4) πληρωμάτων Υ/Β τύπου «ΠΙΠΙΝΟΣ», ώστε να καταστεί δυνατή η παραλαβή των Υ/Β αυτών.

Μέχρι και σήμερα που πλέον στεγάζεται στο νέο κτίριο «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», στη θέση του ομώνυμου παλαιού, έχει επωμιστεί και εκτελεί με επιτυχία το σοβαρό έργο της εκπαίδευσης των πληρωμάτων των Υ/Β.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής Υποβρυχίων είναι να παρέχει την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και να αναπτύσσει ενιαίο πνεύμα στο προσωπικό που φοιτά στα σχολεία που λειτουργούν σε αυτήν με σκοπό την εξασφάλιση της στελέχωση των υπαγόμενων στη ΔΥ μονάδων με άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό, τόσο για την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση των μονάδων όσο και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υλικού.

Παράλληλα συνδράμει τον ΔΥ στον έλεγχο της επιχειρησιακής ικανότητας των πλοίων της  Διοικήσεως.

Η Σχολή λειτουργεί σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν την παροχή / έκδοση των παρακάτω πτυχίων:

  1. Κυβερνήτου Υποβρυχίων (ΥΚ)
  2. Υπάρχου Υποβρυχίων (ΥΥ)
  3. Μάχιμου Αξιωματικού Υποβρυχίου (ΥΑ) και Μηχανικού Αξιωματικού Υποβρυχίων (ΥΜ)
  4. Υπαξιωματικού Υποβρυχίων (Υ1) και
  5. Ναυτών Υποβρυχίων (Υ-2)

Διοικητής της Σχολής Υποβρυχίων είναι ο Διοικητής Υποβρυχίων. Διευθυντής Σπουδών της Σχολής ορίζεται Ανώτερος Αξιωματικός που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα καθήκοντα του Κυβερνήτη Υ/Β και ο οποίος υποστηρίζεται προσωπικό Αξιωματικών και Υπαξιωματικών πτυχίου «Υ».

Ο Στόλος μας