ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Άσκηση ”Αφιέρωμα στο ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” – Αρετή και Τόλμη – 03/12/17