ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά- Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 02/06/24