ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

HELLENIC

NAVY

Άσκηση Mείζονος Aτυχήματος

       Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο της Στρατιωτικής Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) στην Αγία Παρασκευή, άσκηση ευρείας κλίμακας, επί χάρτου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιπέδου εκπαιδεύσεως του προσωπικού στην αντιμετώπιση περιστατικών μείζονος ατυχήματος καθώς και στο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων.

     Η άσκηση αφορούσε σύνθετο σενάριο αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε πυκνόφυτη έκταση, με παράλληλη εκκένωση κτιριακών εγκαταστάσεων, διακομιδή τραυματιών καθώς και πυροπροστασία γειτνιαζόντων κατοικημένων περιοχών, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, των όμορων Δήμων και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

       Την άσκηση, εκτός από τους εκπροσώπους ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΠΥ, ΕΛΑΣ, παρακολούθησαν και έλαβαν μέρος στη συζήτηση / ανάλυση που ακολούθησε, εκπρόσωποι Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ΕΚΑΒ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Υπουργείου Υγείας και τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts