ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ενημέρωση Προσωπικού

Προκήρυξη Πλήρωσης Τριακοσίων Οκτώ (308) Θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό

        Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.         Για να δείτε την τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ.         Για να κάνετε την αίτησή σας, πατήστε εδώ.         Νέα ημερομηνία...

Προσωρινή μετεγκατάσταση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ναυτικού Νοσοκοκομείου Αθηνών

Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Για το χρονικό διάστημα...

Προκήρυξη διακοσίων (200) θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ΠΝ

Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται διακόσιες (200) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι...

Κατάταξη Επιτυχόντων ΕΠ.ΟΠ Έτους 2021

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ.     Για να δείτε την Διαταγή Διοικητού ΔΝΕ πατήστε εδώ.

Μέτρα Προστασίας κατά της Μετάδοσης της Πανδημίας COVID-19

Για να δείτε την ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μελετών και Φωτογραφίας του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση»

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μελετών και Φωτογραφίας του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  31η  Μαρτίου 2021.       Διεύθυνση...

Επιπρόσθετες Οδηγίες για την Πρόσληψη και Αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19

 Για να δείτε την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ  

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ CLIMS 2021

https://www.youtube.com/watch?v=OvElBrkzeso

Σημαντικά