ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Δεύτερος Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρύχιων Καταστροφών

Δεύτερος Μαραθώνιος Δρόμος Σχολής Υποβρύχιων Καταστροφών

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 οι εκπαιδευόμενοι του 181ου Σχολείου Βασικής Εκπαιδεύσεως Υποβρυχίων Καταστροφών, πραγματοποίησαν τον 2ο Μαραθώνιο Δρόμο της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.), επί της κλασσικής διαδρομής, με σημείο εκκίνησης τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts