ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο MILITARY ERASMUS στη ΣΝΔ

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defense College – ESDC), εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:  «Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας» (CSDP Common Security and  Defence Policy Common Module), στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Military Erasmus.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές Στρατιωτικών Σχολών από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, καθώς και νέοι Αξιωματικοί από τα τρία Γενικά Επιτελεία. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Military Erasmus συμμετείχε προσωπικό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts