ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Eκπαίδευση Στην Τριήρη “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 11/12/22