ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εκπαίδευση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Αγήματος Πυρκαγιάς Στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ – Εκπομπή “Με Αρετή Και Τόλμη” – 19/03/23