ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Από την Τετάρτη 29 έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, διεξήχθη εκπαιδευτικό σεμινάριο σε δεκατέσσερα (14) στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας, στη Σχολή Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ και αφορούσε το περιεχόμενο του βασικού σχολείου καταπολέμησης πυρκαγιάς (FF-1) θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης προσωπικού πλοίων. Τα αντικείμενα της παρεχόμενης εκπαίδευσης περιελάμβαναν:

α. Θεωρία πυρκαγιάς.
β. Βασικές αρχές καταπολέμησης πυρκαγιάς.
γ. Χρήση αναπνευστικών συσκευών και συσκευής διαφυγής.
δ. Αρχικές ενέργειες αντιμετώπισης πυρκαγιάς (DEMO AREA).
ε. Τεχνικές επανεισόδου σε καιόμενο διαμέρισμα (HOSE RANGE).
στ. Εκτέλεση σεναρίων εντός προσομοιωτή πυρκαγιάς.

Στην ανωτέρω εκπαίδευση συμμετείχε προσωπικό από την Ακαδημία «TCM Μαρία Τσάκος» και τις ναυτιλιακές εταιρίες ENESEL SA, NEREUS Shipping SA, NEPTUNE LINES και EASTMED.

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής απονεμήθηκαν από τον Διοικητή της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), Υποναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη ΠΝ.

Η εκπαίδευση των στελεχών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης το οποίο έχει ως στόχο τις από κοινού δράσεις, στους τομείς της ναυτικής εκπαίδευσης, ασφάλειας στη θάλασσα και έρευνας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τα πεδία συνεργασίας, μεταξύ άλλων, εστιάζονται στην ανταλλαγή και πρόσβαση σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υποδομές και υλικό, στην προαγωγή της διδασκαλίας και την αξιοποίηση εφαρμοσμένων τεχνολογιών.

 

 

 

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts