ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων Μάχιμων ΠΝ έτους 2023

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/Σ.1 από 21-01-2023 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους Μάχιμους ΠΝ:

«Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

  1. Μπουκουβάλα Αλέξανδρο
  2. Παπαγεωργίου Παναγιώτη
  3. Ευσταθίου Δημήτριο

Latest posts