ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων ΠΝ έτους 2016 – 17

     Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι το το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 02-03-2016 έκρινε:

α. «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους

    (1) Μάχιμοι

           (α) Κάτσικας Βασίλειος
           (β) Σαλβετάς Ρεϋμόνδος Στέφανος
           (γ) Παππάς Βελισσάριος
           (δ) Καμπουράκης Γεώργιος
           (ε) Κατάρας Δημήτριος Ελευθέριος
           (στ) Καβουλάκος Δημήτριος
           (ζ) Βέττος Ανδρέας
           (η) Λελούδας Φραγκίσκος

    (2) Μηχανικοί

          (α) Κολοκούρης Κωνσταντίνος

    (3) Οικονομικού:

          (α) Δαρμής Κωνσταντίνος
          (β) Αβριωνίδης Αλέξανδρος


β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Πλοίαρχο (Ο) Γεώργιο Ζιάκα ΠΝ

 

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ
 

Latest posts