ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Έκτακτη Κρίση Πλοιάρχου Υγειονομικού/Ιατρού Έτους 2023

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με απόφαση του, έκρινε σε έκτακτη κρίση έτους 2023 ως «προακτέο κατ’ εκλογή» στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου τον Πλοίαρχο Υγειονομικού/Ιατρό Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ.

Πλοίαρχος Ευάγγελος Σιμαγιάς ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts