ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Εκτέλεση Υδρογραφικών Εργασιών από το Υ/Γ ΣΤΡΑΒΩΝ

Το Υδρογραφικό (Υ/Γ)  ΣΤΡΑΒΩΝ έχοντας ολοκληρώσει τις εργασίες βυθομέτρησης στο δίαυλο Ηγουμενίτσας, κατέπλευσε στο λιμένα του Κατάκολου  Ηλείας, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών χαρτογράφησης και αποτύπωσης της θαλάσσιας περιοχής του εν λόγω λιμένα, έως το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κατάκολο επισκέφθηκαν το πλοίο 583 πολίτες, κατά κύριο λόγο γονείς με τα παιδιά τους, και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες  και τις αποστολές του, που αφορούν στη συλλογή υδρογραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριών, με σκοπό την ενημέρωση ναυτικών χαρτών, την υποστήριξη ασκήσεων των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, (με την σύνταξη διαγραμμάτων), την αποτύπωση και χαρτογράφηση λιμένων και όρμων, καθώς και την διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών προς ανεύρεση ναυαγίων και αντικειμένων στο βυθό.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts