ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ενημερωτικές Επισκέψεις Ξένων Ακoλούθων στις Εγκαταστάσεις ΚΕ Παλάσκας

Tην Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ημερήσια ενημερωτική επίσκεψη των διαπιστευμένων στην Ελλάδα ξένων ακολούθων στις εγκαταστάσεις ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ συνοδευόμενων από επικεφαλής αξιωματικό του ΓΕΝ/Α2 και υποδεχόμενων από Α/Ε ΔΝΕ Αρχιπλοίαρχο Ρ.Σ. Σαλβετά ΠΝ. Ακολούθησε σύντομη ενημέρωση – επίδειξη στις εγκαταστάσεις προσομοιωτών ναυτιλίας της Σχολής ΝΚ και πυρκαγιάς της Σχολής Ε/Β – παράθεση καφέ και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Latest posts