ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επαναχορήγηση Δανείων από ΜΤΝ

Στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού και της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) θα επαναχορηγήσει εκ νέου δάνεια στους μετόχους και μερισματούχους του, συνολικού ύψους 2.085.000 ευρώ.

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts