ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έπαρση Σημαίας Στη Φ/Γ ΥΔΡΑ – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 12/01/2020