ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Έπαρση Σημαίας στην ΤΠΚ ΣΤΑΡΑΚΗΣ – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 03/06/18