ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επίδειξη Μονάδων του ΠΝ στη Θεσσαλονίκη – Αρετή και Τόλμη – 05/11/17