ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επίσκεψη Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στο Αρχηγείο Στόλου

Γνωρίζεται ότι την 31 Οκτωβρίου 2012 επισκέφτηκαν το συγκρότημα Α.Σ. και ειδικότερα την ΦΓ ΛΗΜΝΟΣ και το ΥΒ ΤΡΙΤΩΝ 24 σπουδαστές της 16ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας συνοδευόμενοι από τον Διοικητή και Υποδιοικητή της σχολής. Τους υποδέχτηκε ο Aρχιεπιστολέας Στόλου Αρχιπλοίαρχος Ν. Τσούνης ΠΝ. Έγινε σύντομη ενημέρωση/παρουσίαση στην αίθουσα συσκέψεων σχετικά με την αποστολή, οργάνωση και λειτουργία του Α.Σ. και ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά.

Latest posts