ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επίσκεψη στο ΑΣ Ομογενών Φοιτητών του Ελληνοαμερικάνικου Ινστιτούτου (AHIF)

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η 6η ετήσια επίσκεψη ομογενών φοιτητών του Ελληνοαμερικάνικου Ινστιτούτου (American Hellenic Institute Foundation) στο Αρχηγείο Στόλου, όπου έγινε παρουσίαση επί γενικών δραστηριοτήτων, καθώς και επίσκεψη σε Πολεμικά Πλοία.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts