ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιβράβευση Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιβράβευσης και της ανάδειξης της αριστείας και των εξαίρετων πράξεων από τα στελέχη του, καθιερώνει τη δημοσιοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΠΝ ως ελάχιστη αναγνώριση στο πρόσωπο τους, καθόσον η απόδοση τους υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο καθήκον με τον τίτλο “Επιβράβευση Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων”.

Με την ευρεία ανάδειξη των προτύπων επιδιώκεται όχι μόνο η ηθική αμοιβή του εκάστοτε στελέχους και η καταξίωσή του πέραν του στενού επαγγελματικού του κύκλου, αλλά και η παροχή επιπλέον κινήτρων στο προσωπικό του ΠΝ για επιδίωξη της αριστείας και την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καθιερώνεται συμπληρωματικά προς τις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες αξιολόγησης και επιβράβευσης και δεν περιορίζεται σε κατηγορίες στελεχών και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας αποδίδεται η “Επιβράβευση Αριστείας-Εξαίρετων Πράξεων” στο Σημαιοφόρο (Ε) Διονύσιο Αθανασίου ΠΝ διότι εκπόνησε τεχνική μελέτη που αφορά στην βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας κυρίων μηχανών πολεμικών πλοίων η οποία και δοκιμάστηκε επιτυχώς με σημαντικό επιχειρησιακό αλλά και οικονομικό όφελος για το ΠΝ συμβάλλοντας στη διατήρηση ετοιμότητας-διαθεσιμότητας των μονάδων του.

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Latest posts