ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιχειρησιακή Δραστηριότητα Αεροσκάφους Ναυτικών Επιχειρήσεων – Δελτίο Ειδήσεων ALPHA TV – 29/04/2020