ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επιχειρησιακή Δραστηριότητα Αεροσκάφους Ναυτικών Επιχειρήσεων – Δελτίο Ειδήσεων ALPHA TV – 29/04/2020