ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση – Άσκηση «ΛΟΓΧΗ» – Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων ALPHA – 24/05/2021