ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΓΥ “ΑΤΛΑΣ I” και ΠΓΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ” – Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΑΝΤ1- 02/07/2020