ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΝ – Άσκηση ”ΑΣΤΡΑΠΗ” – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 01/03/2020