ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΝ – Άσκηση ”ΛΟΓΧΗ” – ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA – 21/02/2020