ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων ΠΝ – Άσκηση ”ΛΟΓΧΗ” – ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA – 21/02/2020