ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΕΡΤ1-ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ-ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΤΡΑΠΗ 3/17-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ