ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Εθελοντική Αιμοδοσία στην ΣΝΔ

Την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) εθελοντική αιμοδοσία από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.), στο πλαίσιο της προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στο κοινωνικό σύνολο. Στην εν λόγω αιμοδοσία συμμετείχε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΣΝΔ, καθώς και Ναυτικοί Δόκιμοι.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts