ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός στη παραλία Πέτρα της ν. Λέσβου, από προσωπικό της ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ και Ναυτικού Σταθμού Λέσβου. Ο εθελοντικός καθαρισμός έλαβε χώρα στο πλαίσιο της εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Πολεμικού Ναυτικού. Στην ανωτέρω  δράση συμμετείχαν  μαθητές  του  Δημοτικού σχολείου Πέτρας καθώς και μέλη της Κοινότητας.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts