ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών – Βράβευση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού – ΕΡΤ 1 – 22/10/17