ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα NAFTES

        Την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Επιτελείο της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) σύσκεψη εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Naval Fire Fighting Training and Education System (NAFTES).

        Η συμμετοχή τoυ Πολεμικού Ναυτικού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προϊόντων του, με τη δημιουργία καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων σχολείων τηλε – εκπαίδευσης για τη Σχολή Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας και την παροχή πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαίδευση φορέων ελληνικής αλλά και  ευρωπαϊκής προελεύσεως, μέσω του προγράμματος ERASMUS+.

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts