ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

HELLENIC

NAVY

ΦΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΤ3