ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ

Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ

Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ

Ο Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ γεννήθηκε στο Βόλο νομού Μαγνησίας το έτος 1964.

Έλαβε πτυχίο από την  Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης το έτος 1987 και την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από την οποία αποφοίτησε και ονομάστηκε Σημαιοφόρος Οικονομικός το έτος 1989.

Έχει υπηρετήσει για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών σε πολεμικά πλοία επιφανείας του στόλου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών σε διάφορες υπηρεσίες του  Πολεμικού Ναυτικού ως επιτελής καθώς και ως Διευθυντής πρόβλεψης αποθεμάτων στο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (1200/ΚΕΦΝ), Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Πρόεδρος Ανώτατης Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Διευθυντής Μηχανογράφησης (ΚΦ 1600) Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού και Διευθυντής Οικονομικός Επιθεωρητής Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΠΝ/ΓΕΝ).

Ως ανώτατος αξιωματικός εκτέλεσε τα καθήκοντα του Διοικητού Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού, Διευθυντού κλάδου Ε/ΓΕΝ (ΔΚΕ/ΓΕΝ) και Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Επιθεώρησης Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΔΟΥ-ΟΕΠΝ), θέση στην οποία παραμένει μετά την προαγωγή του σε Υποναύαρχο (Ο) την 1-3-2023.

Έχει διέλθει όλα τα προβλεπόμενα σταδιοδρομικά σχολεία ενώ, είναι κάτοχος πτυχίων της Σχολής Αναλυτών – Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) και της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι παντρεμένος με την Αικατερίνη Τολιοπούλου και έχει μία κόρη και δύο υιούς.

Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα.

Ο Στόλος μας