ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Η επίδραση του stress στις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου, σε περιβάλλον υψηλής προσομοίωσης, σε δομές του Πολεμικού Ναυτικού

Ημερίδας Νευρολογικής κλινικής ΝΝΑ με θέμα:

Η επίδραση του stress στις νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου, σε περιβάλλον υψηλής προσομοίωσης, σε δομές του Πολεμικού Ναυτικού.

Παρασκευή 26/1/2018

Ώρα : 09.30-13.00

Αίθουσα διαλέξεων ΝΝΑ, 5ος όροφος.

Πρόγραμμα 1ης στρογγυλής τραπέζης ημερίδας (09.30-11.15)

Συντονιστές: Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Ν. Βεντίκος, Πλωτάρχης (Μ) Γ. Λύκος ΠΝ

    09.15-09.25: Σύντομος χαιρετισμός – Εισαγωγή

    09.25-09.40: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Νικόλαος Βεντίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών.

    09.40-09.55: Προσομοιωτές ναυτιλίας/ γέφυρας. Aντιπλοίαρχος Κ. Καραγιάννης ΠΝ, Τμηματάρχης Σχολής ΝΚ, ΚΕΠΑΛ

    09.55-10.10: Προσομοιωτής Υποβρυχίων. Πλωτάρχης Κ. Καλυκάς ΠΝ, Διευθυντής Σπουδών Σχολής Υποβρυχίων, ΔΥ

    10.10-10.25: Ναυτιλία και Ψυχική ανθεκτικότητα Γ. Τριανταφύλλου, κλινική ψυχολόγος.

    10.25-10.40: Προσομοιωτές Πυρκαγιάς -Διαφυγής-Διαρροής Πλωτάρχης (Μ) Γ. Λύκος ΠΝ, Τμηματάρχης Σχολής ΕΒ ΚΕΠΑΛ

    10.40-10.55: Προσομοιωτής βυθιζόμενου Ελικοπτέρου. Ανθ/στής Κουρμουλάκης, εκπαιδευτής Helo Dunker, ΣΕΝ/ΔΕΝ

Πρόγραμμα 2ης στρογγυλής τράπεζας (11.30-13.15)

Συντονιστές: Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Τ. Ντόσκας ΠΝ Διευθυντής Νευρ/κής Κλινικής ΝΝΑ, Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Β. Γκρίνιας ΠΝ Αναπλ Διευθυντής Νευρ/κής Κλινικής ΝΝΑ

    11.20-11.40: Stress και γνωστικές λειτουργίες- Νευροβιολογικοί μηχανισμοί και βιοδείκτες της συμπεριφοράς. Σταματάκης Αντώνιος, Αναπληρωτής καθηγητής Βιολογίας της συμπεριφοράς, ΕΚΠΑ.

    11.40-11.50: Η επίδραση του stress στις λειτουργίες της προσοχής. Κορμάς Κων/νος, Νευροψυχολόγος.

    11.50-12.10: Η επίδραση του stress στη μνήμη και τη μάθηση. Παπαχριστοπούλου Ευγενία, Σμηναγός ΚΕΦΠ/ ΝΝΠ, Νευροψυχολόγος.

    12.10-12.30: Επίπεδα κορτιζόλης και ικανότητα λήψης απόφασης στα πλαίσια Στρατιωτικών επιχειρήσεων-εφαρμογών. Γ. Βαβουγυιός, Ειδικευόμενος Νευρολογικής Κλινικής ΝΝΑ.

    12.30-12.50: Εργαστηριακή μέτρηση κορτιζόλης στο οξύ και χρόνιο stress. Αντ/χος (ΥΙ) Ε. Κωνσταντάκης, Επιμελητής Βιοπαθολογικού εργαστηρίου ΝΝΑ. Αντ/χος (ΥΙ) Σ. Βυτινιώτης, Επιμελητής Βιοπαθολογικού εργαστηρίου ΝΝΑ, Πχης (ΥΙ) I. Θεοδωράκος , Επιμελητής Βιοπαθολογικού εργαστηρίου ΝΝΑ.

    12.50-13.10: Ψυχική ανθεκτικότητα σε περιβάλλον έντονης ψυχοσωματικής έντασης. Β. Παττακού-Παρασύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας.

    13.10-13.15: Η συμβολή της νευρολογικής κλινικής ΝΝΑ στην αξιολόγηση του ανθρώπινου παράγοντα στους προσομοιωτές του Πολεμικού Ναυτικού-Συμπεράσματα, Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Τ. Ντόσκας ΠΝ, Διευθυντής Νευρ/κής Κλινικής ΝΝΑ

Latest posts