ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Η ΤΠΚ «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» Σε Δράση – Εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” – 12/07/2020