ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Με την ευκαιρία της ίδρυσης και λειτουργίας του ΓΕΠΝ/ΓΑΠΕ, το ΠΝ συνδιοργανώνει με το ΓΕΠΣ/ΔΑΠΕ και ΓΕΑ/ΚΕΑΠΕ την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων  στο αμφιθέατρο της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής με θέμα «Ατυχήματα Ε/Π στις Ένοπλες Δυνάμεις» με συμμετοχή ιπτάμενων πληρωμάτων Ε/Π από ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ .

           Κάθε αεροπορικό ατύχημα στις Ε.Δ. μελετάται σε βάθος, ώστε να αποκαλυφθούν τα αίτια που το προκάλεσαν , να εξαχθούν συμπεράσματα και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες  ενέργειες για την εξάλειψη των γενεσιουργών αιτιών. Με τον τρόπο αυτό το ατύχημα αποτελεί πηγή πληροφοριών και τρόπος απόκτησης έμμεσης εμπειρίας και  επιτρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων γεγονότων  στο μέλλον.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανταλλαγή απόψεων/εμπειριών / διδαγμάτων μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης μειζόνων ατυχημάτων Ε/Π στις Ε.Δ. με σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και την εμβάθυνση της Διακλαδικότητας.

 

 

Latest posts