ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus Plus

        Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ παρουσία του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναυάρχου Ε. Μικρού ΠΝ, ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Plus.

        Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ERASMUS Plus, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το σύστημα πιστοποίησης EUROPASS από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Παράλληλα, αναλύθηκαν οι εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017, σε μία προσπάθεια το προσωπικό του ΠΝ και ειδικότερα οι Αξιωματικοί Εκπαίδευσης των Διοικήσεων και των υπηρεσιών του ΠΝ, να καταστούν κοινωνοί των ευκαιριών εκπαίδευσης που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και του τρόπου υλοποίησης του. 

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts