ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Ιωάννης Αλταμούρας (1852-1878)

Η Ναυμαχία των Πατρών

(20 Φεβρουαρίου 1822)

Προ του 1878, λάδι σε μουσαμά, 147x184 εκ.

Η Ναυμαχία της Πάτρας έλαβε χώρα στις 20 Φεβρουαρίου 1822 και ήταν ο  πρώτος  κατά  παράταξη  αγώνας  μεταξύ  Ελληνικού  και  Οθωμανικού Στόλου.  Ο  Οθωμανικός  Στόλος,  αποτελούμενος  από  70  πλοία  υπό  τον Ναύαρχο Πεπέ Αλή, κατέπλευσε στο φρούριο της Πάτρας για να το ενισχύσει με στρατεύματα  και  εφόδια.  Απέναντί  του  βρέθηκε  ο  Ελληνικός  Στόλος, αποτελούμενος από 63 ελληνικά πλοία από τα Ψαρά, την Ύδρα και τις Σπέτσες με αρχηγούς τον Νικολή Αποστόλη, τον Ανδρέα Μιαούλη και τον Γκίκα Τσούπα. Η εν μέσω τρικυμίας ναυμαχία που ακολούθησε διήρκησε περίπου έξι ώρες, ενώ οι ναυτικοί ελιγμοί των Ελλήνων ανάγκασαν τους Οθωμανούς να καταφύγουν στη βρετανοκρατούμενη Ζάκυνθο.

Ο Στόλος μας