ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάλογος ονομάτων τεχνικών πολιτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων (ΓΕΝ/Γ4)

Σας ενημερώνουμε οτι στο πλαίσιο της εφαρμογής Απόφασης Αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 ΦΕΚ 4841/29 Δεκ 17 ‘’Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ. Ε. Δ.) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016’’  παρατίθεται κατάλογος με τα ονόματα των τεχνικών πολιτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοσίων Ναυτικών Έργων (ΓΕΝ/Γ4) που καταχωρήθηκαν στην εφαρμογή, ως εξής:

ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ

1.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΜΧΗΣ)

2.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΝΑΥΠΗΓΟΣ

ΤΖΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ

5.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

6.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΧΡΟΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΓΕΝ/Γ4-ΙΙΙ

8.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΤΜΧΗΣ)

9.

ΣΕΙΔ  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

10.

ΜΠΥ  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝ/Γ4-ΙV

11.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΚΑ(ΤΜΧΗΣ)

12.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

13.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

14.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

15.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ/Γ4-V

16.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

17.

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΦΙΤΣΙΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18.

ΜΠΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΑ

 

 

ΜΠΥ ΠΕ ΜΗΧ Α’ Βαθμού Ο. Δημητρίου

Αναπληρώτρια Δ/ντρια Γ4

Latest posts