ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατάταξη Επιλαχόντων Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

          

1.    Καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 στη διεύθυνση, τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά οι παρακάτω επιλαχόντες Ναυτικοί Δόκιμοι:

                   α.    Πολίτης Κωνσταντίνος του Αναστασίου και της Σταυρούλας, με Κωδικό Υποψηφίου:15022277.

                   β.    Προδρόμου Αριστοτέλης του Βασιλείου και της Παναγιούλας, με κωδικό υποψηφίου:16004127.

                   γ.    Γουριώτης Θωμάς του Δημητρίου και της Ευγενίας, με κωδικό υποψηφίου: 16045928.

2.    Οι ανωτέρω κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’ αριθμόν 16/2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 09 Μαϊ 16.

3.    Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

 

Διεύθυνση Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

Latest posts