ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Κατάταξη Στρατευσίμων Πολεμικού Ναυτικού Α’ ΕΣΣΟ 2021

        Σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων της  Α’ ΕΣΣΟ 2021 του Πολεμικού Ναυτικού σας γνωρίζεται ότι όσοι στρατεύσιμοι δεν μπορούν να καταταγούν για λόγους αντικειμενικής  αδυναμίας (έκτακτα καιρικά φαινόμενα, διακοπή συγκοινωνιών κλπ), δύνανται να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή προσκομίζοντας το Σημείωμα κατάταξής τους, για να δηλώσουν τους λόγους αυτούς. Εφόσον, η αδυναμία διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Αρχές θα τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση και θα θεωρηθούν ότι κατατάχθηκαν εμπρόθεσμα, αν παρουσιασθούν στη Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (μονάδα κατάταξης) εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που καθορίζεται στο Σημείωμα Κατάταξης τους.
        Σχετικές οδηγίες αναγράφονται στην πίσω όψη του Σημειώματος Κατάταξης έκαστου στρατεύσιμου.

Latest posts