ΠΟΛΕΜΙΚΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ

NAYTIKO

Κατάταξη Νέων Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων του παρακάτω Πίνακα <<ΑΣΤΗΡ>> να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 08:00, οδός τέρμα Χατζηκυριακού στον Πειραιά.

Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολο-γητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’αριθμ. 7 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ, με ημερομηνία 12-03-2012.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων : 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Υποναύαρχος Α.Θεοδοσίου ΠΝ
Διοικητής

Latest posts